Back to Photos

2002. Serbia (Novi Sad)

PapaGaj  Cera, Damyan, Tasa (guitarist & composer of TORNADO), Dachaz, Čeki Početak Metal Farty-a ...katedrala... Divna stvar kod Novog Sada - pobode se 15 metalaca ispred katedrale, odvrne muziku i niko im (nam) ništa ne kaže!! Virtualna prehrana... Dachaz, Miha, Gaj Rada, Maja M., Marija, Nikola S., Dachaz Gaj, Nikola S., Andrej, Dachaz, Čeki, Milena, Antok Zornjak - Ivana V. Tehničko eliminisanje Kosića *censored* (kontaktirajte Otadžbinsku Upravu za više detalja) Zbilja smo bili uredni!